تشریح مفاهیم راهبردی کتب درسی

ترسیم نقشه ی راه


۱۵ تیر ۱۳۹۸ / ۱۶:۰۱:۲۸
۲۹۳


تشریح مفاهیم راهبردی کتب درسی

در تابستان تمامی معلم راهنماهای پایه ها ،جهت ارتباط بیشتر و برقراری هماهنگی بیشتر در مفاهیم درسی و پیوستگی مطالب به ارائه ی مفاهیم و چالش های پیش روی متربیان پرداخته و پیش نیازهای مورد نیاز هر مفهوم با پیوستگی مفاهیم موجود در هر پایه را مشخص می نمایند.

برچسب‌های این مطلب:

اخبار و رویدادهانمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.